Πολιτική Απορρήτου – προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας https://www.pharmalook.gr υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, και 02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση το pharmalook.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων και μέσα στο υφιστάμενο κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/μέλος δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μην επισκέπτεται την ιστοσελίδα και να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του e-shop μας.

1. Το pharmalook.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει αυτόβουλα ο επισκέπτης/μέλος κατά τη χρήση των υπηρεσιών του και για τους σκοπούς που περιγράφονται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Με την εγγραφή του ως πελάτης ή ως επιχείρηση με σκοπό την τοποθέτηση παραγγελιών. Η χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ειδική έγγραφη συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους, ο οποίος έχει δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεσή του αυτή οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης αίτησης ή με αποστολή email και τηλεφωνικής επιβεβαίωσης. Το pharmalook.gr δεν συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέπτες/μέλη του από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

2. Το pharmalook.gr συλλέγει διευθύνσεις email που οικειοθελώς δίνει ο περιηγητής ή ο πελάτης με σκοπό την ενημέρωση της παραγγελίας του ή ενημέρωση για νέα προϊόντα, προσφορές ή σημαντικές ενημερώσεις που αφορούν τη δημόσια υγεία ή για να πραγματοποιήσουμε τους αναγκαίους πιστωτικούς ελέγχους κι ελέγχους ασφαλείας και στο πλαίσιο διαδικασιών αναζήτησης και δημιουργίας προφίλ πελατών υπό τους όρους πάντοτε της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

3. Το pharmalook.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών του σε κανένα τρίτο φορέα. Το pharmalook.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/μελών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα στις κάτωθι περιπτώσεις:

3.α. Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών/μελών για τη διοχέτευση των προσωπικών τους δεδομένων.
3.β. Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το pharmalook.gr 
καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των επισκεπτών/μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το pharmalook.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι επισκέπτες/μέλη του καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς αυτό.
3.γ. 
Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές (π.χ. λογιστικός έλεγχος, υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους, δικαστική απόφαση, εισαγγελική παραγγελία ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής).

4. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και ασφαλής. Το pharmalook.gr τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση, ακούσια καταστροφή. Το pharmalook.gr χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας συστήματα προστασίας και ασφάλειας, όπως SSL certificate.Το pharmalook.gr δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία του, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, θετική ή αποθετική, στον επισκέπτη/μέλος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του.

5. Ο επισκέπτης/μέλος δικαιούται να ενημερωθεί σχετικά με το, εάν τα προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το pharmalook.gr. Η σχετική αίτηση οφείλει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στη διεύθυνση της εταιρείας, μαζί με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα του αιτούντος, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις αποφάσεις της αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Το pharmalook.gr υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο του. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμα και διαγραφή τους. Οι παραπάνω αρμοδιότητες του χρήστη έχουν τροποποιηθεί μετά τις 25 Μαΐου 2018 με την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού νόμου G.D.P.R.

6. Το pharmalook.gr συλλέγει στη βάση δεδομένων του δεδομένα του επισκέπτη/μέλους, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου του (web server), όπως είναι η διεύθυνση IP (τεχνικώς απαραίτητο για την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή/και για την διενέργεια αγορών, καθώς και για λόγους ασφαλείας και προστασίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος από κακόβουλες ενέργειες), το όνομα χώρου (domain name), ο μοναδικός κωδικός σύνδεσης του στην ιστοσελίδα (Session ID) καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του Η/Υ του (ανάλυση οθόνης, ταυτότητα browser). Τα δεδομένα όμως αυτά δε σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγονται αυτόματα, χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του επισκέπτη/μέλους και σχετίζονται με την ορθή λειτουργία του συστήματος, καθώς και με την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας.

7. Πολιτική Cookies: Tα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/μέλος για να συνδεθεί στην ιστοσελίδα μας (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας μας να κάνουμε πιο αποτελεσματική & προσωποποιημένη τη λειτουργία του ιστότοπου μας. Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τους παρακάτω τύπους cookies:

7.α. Session Cookies: Τα session cookies χρησιμοποιούνται αυτόματα μετά την εγγραφή του χρήστη μόνο για την αναγνώριση της εισόδου του στην ιστοσελίδα μας σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ώστε να μην απαιτείται η σύνδεση του εκ νέου. Session cookies είναι το email που δήλωσε ο χρήστης κατά την εγγραφή και σε κρυπτογραφημένη μορφή ο κωδικός πρόσβασης (για πελάτες-μέλη).
7.β. Cookies Λειτουργικότητας: επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι.

7.γ. Τονίζουμε πως με τα Cookies δεν υπάρχει καμία περίπτωση βλάβης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επισκεπτών του site μας, ούτε στα αρχεία και τα προγράμματα που έχουν σε αυτούς. Τις πληροφορίες που αποθηκεύουν τα Cookies τις χρησιμοποιούμε μόνο για σκοπούς αναγνώρισης, συλλογής δεδομένων στα Google Analytics και Facebook Pixel, προβολής προσωποποιημένων διαφημίσεων ή και επαναληπτικού Μάρκετινγκ διαφημίσεων στις πλατφόρμες και τους συνεργάτες της Google & Facebook. Σημειώνεται ότι από τα στοιχεία που συλλέγονται από τους παραπάνω κώδικες συλλογής δεδομένων (Google tracking codesFacebook tracking codes) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση των χρηστών.

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η αποθήκευση ενός cookie και να αποφασίζετε αν τελικά επιθυμείτε να γίνει η λήψη ή να το απορρίψετε. Εάν επιλέξετε να μη λαμβάνετε cookies, δε θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε και να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του περιηγητή σας.

7.δ. Γιατί χρησιμοποιούμε cookies. Σαν στόχο έχουμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς την εμπειρία όλων των επισκεπτών του site μας. Θέλοντας να παρέχουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε κάθε ένα επισκέπτη, χρησιμοποιούμε στοιχεία, ώστε να παρουσιάζουμε στον καθένα τις υπηρεσίες και τα προϊόντα για τα οποία πραγματικά ενδιαφέρεται, ανάλογα με τις προτιμήσεις που δείχνει κατά τη περιήγησή του στο site μας.

8. Ο επισκέπτης/μέλος ή και συνεργάτης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο pharmalook.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει με σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρείας, δραστηριότητα, στοιχεία επικοινωνίας. Το pharmalook.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/μέλη των υπηρεσιών αυτών. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης ή συνεργάτης αποστείλει στην εταιρεία μας email με κάποιο προσωπικό η εμπιστευτικό έγγραφο γίνεται υπ` ευθύνη του για το περιεχόμενο και ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την ηλεκτρονική αλληλογραφία.

9. To pharmalook.gr ενδέχεται να περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το pharmalook.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

10. Οποιαδήποτε συνεργασία των επισκεπτών – πελατών της ιστοσελίδας μας (site), αλλά και του καταστήματος που πραγματοποιούνται στο κατάστημά μας ενδέχεται να καταγραφούν από τα συστήματα ασφαλείας για τη διαφύλαξη και την καλύτερη λειτουργία των συναλλαγών μας. Στο κατάστημά μας υπάρχουν κάμερες ασφαλείας για τη διαφύλαξη των συναλλαγών, των συμφωνητικών των υπαλλήλων για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων κατά τις συναλλαγές. Επίσης υπάρχουν παντού ειδικές σημάνσεις που πληροφορούν για την λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑ G.D.P.R.

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό (General Data Protection Regulation) 2016/679 ΕΕ με ισχύ από την 25η Μαΐου 2018. Κατά την εφαρμογή του νόμου, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα:

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Ο επισκέπτης / πελάτης κατά την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κατανοεί πλήρως και συμμορφώνεται με την ανάγκη παροχής των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία μας με σκοπό την σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του ιδίου και της εταιρείας μας (εκτέλεση παραγγελιών, τιμολόγηση κτλ). Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας και απαραίτητα για την ολοκλήρωση των παραγγελιών είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, κωδικός πρόσβασης (αν απαιτηθεί), τηλέφωνο. Επιπλέον διατηρούμε στοιχεία για την αποστολή ή/και τιμολόγηση των παραγγελιών: διεύθυνση αποστολής, πόλη/περιοχή, ταχ. κώδικας, χώρα. Μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία για επιπλέον υπηρεσίες, όπως η έκδοση τιμολογίου, η χρήση Α.Φ.Μ., Δ. Ο. Υ. και στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας (πάντοτε σύμφωνα με τους όρους χρήσης της εταιρείας).

2. Η εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα με σκοπό την διευθέτηση των παραγγελιών που τοποθετούν ή θα τοποθετήσουν οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση αλληλογραφίας χρησιμοποιούνται για την αποστολή-εκτέλεση των παραγγελιών καθώς και τιμολόγησή τους. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να εισάγεται από τον πελάτη για να τον αναγνωρίζει αυτόματα το σύστημα σε επόμενη επίσκεψη του. Το email του πελάτη συλλέγεται (υποχρεωτικά) για την αυτόματη αποστολή ενημερωτικών email σχετικά με την παραγγελία του (αντίγραφο), τα στάδια εκτέλεσης, ενημέρωση για τυχόν ανοικτά υπόλοιπα, ενημέρωση διαθεσιμότητας και οποιαδήποτε άλλη εκκρεμότητα προκύψει για την παραγγελία του. Σαφώς διευκρινίζεται ότι μπορεί να γίνει χρήση του τηλεφωνικού αριθμού, τον οποίο αυτοβούλως έδωσε ο πελάτης για οποιαδήποτε ενημέρωση απαιτείται για την ορθή διεκπεραίωση της παραγγελίας του ή έκτακτης ανάγκης π.χ. ανάκληση προϊόντος ή έλλειψη κλπ είτε από το κατάστημα είτε από την εταιρεία ταχυμεταφορών που από την αρχή γνωρίζει και συμφωνεί για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του.

3. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, οι οποίοι δεσμεύονται με έγγραφο συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και των προσωπικών σας δεδομένων και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Σε καμία περίπτωση δεν έχουν πρόσβαση σ` αυτά πρόσωπα που δεν διατηρούν σχέση συνεργασίας με την εταιρεία μας.

4. Το pharmalook.gr δεν συλλέγει υποχρεωτικά με κανέναν τρόπο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες/πελάτες του όπως π.χ. φύλο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία πιστωτικής κάρτας κτλ. παρά μόνο τον κωδικό πρόσβασης του χρήστη σε κρυπτογραφημένη μορφή χωρίς δυνατότητες αποκρυπτογράφησης.

5. Το pharmalook.gr ενδέχεται να παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες/μέλη του να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν την αναγνώριση της ταυτότητάς τους, με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης (χρήση πρωτοκόλλου SSL, ειδικών αλγόριθμων κρυπτογράφησης δεδομένων κ.τ.λ.) . Η ιστοσελίδα μας διαθέτει ειδικό πιστοποιητικό SSL με το χαρακτηρισμό και αναγνώριση του δικτυακού τόπου ως ασφαλούς (secured).

6. Η εταιρεία μας εγγυάται την διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/πελατών της σε ασφαλή βάση δεδομένων. Παρόλα αυτά σε περίπτωση διαρροής, υποκλοπής, απώλειας προσωπικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων, οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια εποπτική αρχή, με κάθε πρόσφορο μέσο εντός 72 ωρών, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τη στιγμή της γνώσης του συμβάντος, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. Όταν η γνωστοποίηση στην εποπτική αρχή δεν πραγματοποιείται εντός 72 ωρών, συνοδεύεται από αιτιολόγηση για την καθυστέρηση. Στην περίπτωση όμως που η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον πελάτη/μέλος με κάθε πρόσφορο μέσο.

Η παραπάνω ανακοίνωση στον πελάτη/μέλος δεν απαιτείται, εάν πληρείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας εφάρμοσε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, και τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν στα επηρεαζόμενα από την παραβίαση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως μέτρα που καθιστούν μη κατανοητά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε όσους δεν διαθέτουν άδεια πρόσβασης σε αυτά, όπως η κρυπτογράφηση, β) ο υπεύθυνος επεξεργασίας έλαβε στη συνέχεια μέτρα που διασφαλίζουν ότι δεν είναι πλέον πιθανό να προκύψει υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πελατών/μελών, γ) προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αντ' αυτής δημόσια ανακοίνωση ή υπάρχει παρόμοιο μέτρο με το οποίο οι πελάτες/μέλη ενημερώνονται με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο.

Επιπλέον δεσμεύεται να προβεί σε ενέργειες αποκατάστασης, επαναφοράς των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση απώλειας από το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας που διατηρεί στο διακομιστή.

7. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να μεταβιβάσει κάποια ελάχιστα προσωπικά δεδομένα του χρήστη (ονοματεπώνυμο, email) σε τρίτους φορείς/οργανισμούς με σκοπό την διευθέτηση της πληρωμής/εξόφλησης της παραγγελίας του. Τα δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο προς έμπιστους φορείς που συνεργαζόμαστε όπως η PayPal και οι ελληνικές τράπεζες, εταιρίες ταχυμεταφορών, όταν ο πελάτης επιλέξει να πληρώσει με Paypal ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα, κατάθεση στην τράπεζα, πληρωμή στο κατάστημά μας (ενδέχεται και με αντικαταβολή) ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο συναλλαγής (όπως π.χ. παράδοση – παραλαβή .

8. Η ιστοσελίδα (site) μας δεν αποθηκεύει τα στοιχεία των πιστωτικών ή άλλων καρτών καθώς όλες οι συναλλαγές γίνονται απευθείας στο σύστημα της Eurobank